مدیریت شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی هومان پویان براساس سوابقی همچون واردات و صادرات و با بکارگیری جمعی از پرسنل و آموزش فنی توسط اساتید بین المللی، کارشناسان و مشاوران مجرب و باسابقه، مبادرت به تاسیس این مجموعه با هدف ” تامین تجهیزات معادن اکتشاف استخراج فرآوری و تولید آنها به شمش در کارخانه” نموده است و به عنوان نماینده انحصاری شرکت Chem Star چین، تا کنون واحدهای متعددی را در اقصی نقاط ایران اجراء کرده است.

شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی هومان پویان دانش سازمانی در زمینه ارایه کلیه خدمات بازرگانی از قبیل نیاز سنجی، منبع یابی، بازاریابی و بازار سنجی و همچنین امور اجرائی ذیربط همواره سعی نموده است تا در خصوص واردات مواد شیمیایی مورد نیاز صنایع معدنی و صادرات محصولات این صنایع، کالاها و تجهیزات مورد مصرف واحدهای معدنی با بهینه ترین شرایط ممکن در چارچوب موضوع فعالیت خود نیازهای آنان را مرتفع نماید.